Česky
English
Committee for cooperation of the Czech Republic with Joint Institute for Nuclear Research Login
Mournful notice

18 March 2015

Po dlouhé a těžké nemoci zemřela Ing. Daniela Váchová, členka Výboru pro koordinaci spolupráce ČR s SÚJV Dubna, vedoucí oddělení rozvoje podnikání Technologického centra AV ČR a koordinátorka Enterprise Europe Network ČR.

Absolvovala Vysokou školu strojní a elektrotechnickou v Plzni, fakultu elektrotechnickou. Řadu let působila v manažerských funkcích strojírenského podniku, zastávala funkci výkonného ředitele zahraniční společnosti a dále manažera stavební společnosti. Měla dlouholeté zkušenosti v různých oborech investiční politiky, marketingu, obchodu, průmyslové výroby a stavebnictví. Byla členkou managementu projektu Návrh Národního programu orientovaného výzkumu a vývoje a podílela se na projektech podporovaných Evropskou unií. Pracovala jako manažerka projektu Bohemian Regional Innovation Strategy pro region Praha, byla členkou pracovní skupiny pro Jednotný programový dokument - cíl 3 a členkou řešitelského týmu projektu Bariéry růstu konkurenceschopnosti ČR.