Česky
English
Committee for cooperation of the Czech Republic with Joint Institute for Nuclear Research Login


Tomšejová Kateřina
Tomšejová Kateřina, Ing.

affiliation: VŠB - Technical University of Ostrava
position in committee:
phone:
e-mail:
cooperation with JINR: cooperated

Personal data

All
(1)
Year   
Table format

  • K. Tomšejová, "Faktory ovlivňující koncentraci dusíku v mechu používaném pro monitoring atmosférické depozice ", Diploma Thesis at the Faculty of Materials Science VSB-TUO (2018)