Česky
English
Výbor pro spolupráci ČR se Spojeným ústavem jaderných výzkumů Přihlášení
PROHLÁŠENÍ VÝBORU PRO SPOLUPRÁCI ČR S SÚJV K VÝVOJI SITUACE NA UKRAJINĚ
Praha
24. 02. 2022

Členové Výboru pro spolupráci ČR s SÚJV jsou hluboce znepokojeni vývojem konfliktu mezi dvěma členskými zeměmi SÚJV, Ruskem a Ukrajinou.
Výbor prohlašuje, že podporuje postup a stanoviska Vlády České republiky k situaci na Ukrajině a ve svém působení z nich bude vycházet v konkrétních závěrech svých usnesení a v opatřeních a postupech orgánů SÚJV, které zastávají pracovníci delegovaní ČR.
Členové Výboru upozorňují na skutečnost, že tato situace ve svém důsledku ohrožuje dosavadní spolupráci v oblasti vědy a výzkumu v rámci SÚJV, tj. ve vztahu k členským zemím této mezinárodní mezivládní organizace.
Výbor doporučuje nepřerušovat stávající kontakty a vědeckou spolupráci s jednotlivými pracovníky a výzkumnými týmy ze všech členských zemí této mezinárodní instituce.


V Praze dne 24. 2. 2022