Česky
English
Výbor pro spolupráci ČR se Spojeným ústavem jaderných výzkumů Přihlášení
Výzva k podávání žádostí na projekty řešené ve spolupráci s SÚJV (Projekty 3+3)
MŠMT
22. 10. 2021