Česky
English
Výbor pro spolupráci ČR se Spojeným ústavem jaderných výzkumů Přihlášení
Dokumenty k dlouhodobým pobytům
Anketa SÚJV (rusky)
Anketa SÚJV (anglicky)
Zásady pro vysílání pracovníků z ČR na pracovní pobyty do SÚJV (2019)
Žádost o vyslání na pracovní pobyt do SÚJV (2019)
Zpráva o pracovním pobytu v SÚJV (2019)
Návrhové listy pracovních pobytů
Formulář pobytů pracovníků SÚJV v ČR 2022 (форма 3)
Formulář tříměsíčních a dlouhodobých pobytů v SÚJV 2022 (форма ОК)
Formulář krátkodobých pobytů pracovníků ČR v SÚJV 2022 (форма 2)
Dokumenty MZV ČR o SÚJV
Dokumenty MŠMT ČR o SÚJV
Statut Výboru pro koordinaci spolupráce ČR s SÚJV (2014)
Zásady pro vysílání pracovníků z ČR na dlouhodobé pobyty do SÚJV (2016)
Žádost o vyslání na dlouhodobý pracovní pobyt do SÚJV (2016)
Statut Výboru pro spolupráci ČR s SÚJV (2019)
Žádost o vyslání na pracovní pobyt do SÚJV (2019)
Zpráva o pracovním pobytu v SÚJV (2019)
Zásady pro vysílání pracovníků z ČR na pracovní pobyty do SÚJV (2019)
Dokumenty ke studentskému programu
Program realizace diplomových a dizertačních prací v SÚJV (2012)
Program realizace diplomových a dizertačních prací v SÚJV (2013)
Program realizace diplomových a dizertačních prací v SÚJV (2011)
Program realizace diplomových a dizertačních prací v ČR (2014)
Program realizace diplomových a dizertačních prací v SÚJV (2014)
Program realizace diplomových a dizertačních prací v ČR (2015)
Program realizace diplomových a dizertačních prací v SÚJV (2015)
Program realizace diplomových a dizertačních prací v SÚJV (2010)
Program realizace diplomových a dizertačních prací v SÚJV (2016)
Program realizace diplomových a dizertačních prací v ČR (2016)
Program realizace diplomových a dizertačních prací v SÚJV (2017)
Program realizace diplomových a dizertačních prací v ČR (2017)
Program realizace diplomových a dizertačních prací v ČR (2013)
Program realizace diplomových a dizertačních prací v SÚJV (2018)
Program realizace diplomových a dizertačních prací v ČR (2018)
Dokumenty MF ČR o SÚJV
Předpis o nákupu a prodeji SÚJV Dubna (2007)
Finanční normy SÚJV (2004)
Finanční protokol SÚJV (1992)
Vnitřní finanční pravidla SÚJV (2007)
Stanovy SÚJV (1992)
Zakládací smlouva SÚJV (1956)
Dokumenty SÚJV
Nařízení ředitele SÚJV o přidělení grantů (2014)
Nařízení ředitele SÚJV o přidělení grantů (2013)
Nařízení ředitele SÚJV o přidělení grantů (2012)
Nařízení ředitele SÚJV o přidělení projektů (2014)
Nařízení ředitele SÚJV o přidělení projektů (2013)
Nařízení ředitele SÚJV o přidělení grantů (2017)
Nařízení ředitele SÚJV o přidělení projektů (2015)
Nařízení ředitele SÚJV o přidělení projektů (2016)
Nařízení ředitele SÚJV o přidělení grantů (2016)
Nařízení ředitele SÚJV o přidělení grantů (2018)
Nařízení ředitele SÚJV o přidělení projektů (2017)
Nařízení ředitele SÚJV o přidělení grantů (2015)
Nařízení ředitele o přidělení projektů (2018)
Nařízení ředitele SÚJV o přidělení grantů (2019)
Nařízení ředitele SÚJV o přidělení grantů (2020)
Nařízení ředitele SÚJV o přidělení projektů (2020)
Nařízení ředitele SÚJV o přidělení grantů (2021)
Nařízení ředitele SÚJV o přidělení projektů (2021)
Nařízení ředitele SÚJV o přidělení projektů (2012)
Nařízení ředitele SÚJV o přidělení projektů (2019)
České dokumenty související s členstvím
Usnesení Vlády ČR ze dne 25. 07. 2012 č. 581
Usnesení vlády ČR ze dne 09. 12. 1992 č. 699
Usnesení vlády ČR ze dne 04. 06. 2003 č. 560
Usnesení vlády ČR ze dne 02. 05. 2013 č. 317
Příloha č. 1 k usnesení vlády ČR ze dne 02. 05. 2013 č. 317
Příloha č. 2 k usnesení vlády ČR ze dne 02. 05. 2013 č. 317