Česky
English
Výbor pro spolupráci ČR se Spojeným ústavem jaderných výzkumů Přihlášení
Spolupracující české vědecké instituce
Biofyzikální ústav AV ČR
Biologické centrum AV ČR
Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická TU v Liberci
Fakulta strojní ČVUT v Praze
Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně
Fakulta strojní ZČU v Plzni
Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové
Filozoficko-přírodovědecká fakulta SU v Opavě
Fyzikální ústav AV ČR
Geofyzikální ústav AV ČR
Geologický ústav AV ČR
Institut environmentálních technologií VŠB - TU Ostrava
Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze
Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci
Technologické centrum AV ČR
Ústav jaderné fyziky AV ČR
Ústav makromolekulární chemie AV ČR
Ústav přístrojové techniky AV ČR
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
Ústav radiační onkologie FN na Bulovce
Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT v Praze
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Odpovědná ministerstva
Ministerstvo financí ČR
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Velvyslanectví, konzuláty
Velvyslanectví České republiky v Moskvě
Velvyslanectví Ruské federace v České republice
Spolupracující firmy ČR
ADVACAM s.r.o.
Ahrend a.s.
ASARKO s.r.o.
ATEKO a.s.
Karosa a.s.
KOPOS a.s.
NUVIA a.s.
PSJ, a.s.
Škoda Auto a.s.
Strojimport a.s.
Tatra a.s.
TENEZ a.s.
Tesla a.s.
VAKUUM PRAHA, spol. s r.o.
Vítkovice Heavy Machinery group
WISCONSIN ENGINEERING CZ
Website ČR v SÚJV
ČR v SÚJV