Česky
English
Výbor pro spolupráci ČR se Spojeným ústavem jaderných výzkumů Přihlášení


Kugler Andrej
Kugler Andrej, RNDr. CSc.
vedoucí oddělení jaderné spektroskopie ÚJF AV ČR

instituce: Ústav jaderné fyziky AV ČR
funkce ve výboru:
telefon:
e-mail:
spolupráce s SÚJV:

Osobní údaje

Granty - nositel/řešitel (31)
02-1-1106 Development of the detectors based on SiPM readout for heavy ion experiments at FAIR and NICA Projekty 2021 1.1.2021-31.12.2021
02-1-1106 HADES, study of dilepton production in nuclear medium Projekty 2021 1.1.2021-31.12.2021
02-1-1106 Development of the detectors based on SiPM readout for heavy ion experiments at FAIR and NICA Projekty 2020 1.1.2020-31.12.2020
02-1-1106 HADES, study of dilepton production in nuclear medium Projekty 2020 1.1.2020-31.12.2020
03-5-1130 Total cross section study in reaction with exotic nuclei by MULTI setup Granty 2020 1.1.2020-31.12.2020
02-1-1106 Development of the detectors based on SiPM readout for heavy ion experiments at FAIR and NICA Projekty 2019 1.1.2019-31.12.2019
02-1-1106 HADES, study of dilepton production in nuclear medium Projekty 2019 1.1.2019-31.12.2019
03-5-1130 Upgrade multi-module Electromagnetic Calorimeters MULTI and ECAL and joined experimental studies exploiting heavy ions in wide range of energies Granty 2019 1.1.2019-31.12.2019
02-1-1106 Development of the detectors based on SiPM readout for heavy ion experiments at FAIR and NICA Projekty 2018 1.1.2018-31.12.2018
02-1-1106 HADES, study of dilepton production in nuclear medium Projekty 2018 1.1.2018-31.12.2018
03-5-1130 Модернизация многомодульных электромагнитных калориметров MULTI, ECAL и проведение совместных экспериментов с пучками тяжелых ионов в широком диапазоне энергий Granty 2018 1.1.2018-31.12.2018
02-1-1106 Development of the detectors based on SiPM readout for heavy ion experiments at FAIR and NICA Projekty 2017 1.1.2017-31.12.2017
02-1-1106 HADES, study of dilepton production in nuclear medium Projekty 2017 1.1.2017-31.12.2017
03-5-1130 Измерение полных сечений реакции с ядрами в основных и возбужденных состояниях и развитие установки МУЛЬТИ Granty 2017 1.1.2017-31.12.2017
02-1-1106 Development of the detectors based on SiPM readout for heavy ion experiments at FAIR and NICA 02-1-1106-2011/2016 Projekty 2016 1.1.2016-31.12.2016
03-5-1094 Измерение полных сечений реакции с ядрами в возбужденных состояниях Granty 2016 1.1.2016-31.12.2016
02-1-1106 Development of the detectors based on SiPM readout for heavy ion experiments at FAIR and NICA Projekty 2015 1.1.2015-31.12.2015
02-1-1087 HADES, study of dilepton production nuclear medium Projekty 2015 1.1.2015-31.12.2015
03-5-1094 Измерение полных сечений реакции со слабосвязанными кластерными ядрами Granty 2015 1.1.2015-31.12.2015
02-0-1065 FWD BM@N development of the Forward Wall Detector to be used in BM@N experiment - the studies of dense baryonic matter at Nuclotron Projekty 2014 1.1.2014-31.12.2014
02-1-1087 HADES, study of dilepton production in heavy ion collisions Projekty 2014 1.1.2014-31.12.2014
03-5-1094 Измерение полных сечений реакции с галоидальными и слабосвязанными кластерными ядрами Granty 2014 1.1.2014-31.12.2014
02-0-1065 FWD BM@N development of the Rorward Wall Detector to be used in BM@N experiment - the studies of dense baryonic matter at Nuclotron Projekty 2013 1.1.2013-31.12.2013
02-1-1087 HADES, study of dilepton production in heavy ion collisions Projekty 2013 1.1.2013-31.12.2013
03-5-1094 Измерение полных сечений реакции со слабосвязанными кластерными ядрами Granty 2013 1.1.2013-31.12.2013
03-5-1094 Измерение полных сечений реакций со слабосвязанными кластерными ядрами Projekty 2013 1.1.2013-31.12.2013
02-1-1087 HADES,study of dilepton production in heavy ion collisions Projekty 2012 1.1.2012-31.12.2012
03-5-1094 Измерение полных сечений реакций со слабосвязаннзми клстернзми ядрами Projekty 2012 1.1.2012-31.12.2012
02-1-1087 HADES, study of dileption production in heavy ion collisions Projekty 2011 1.1.2011-31.12.2011
03-5-1094-10/14 Reakce Li-6 na Si, Au-197 na Pb-207 Committee 3+3 (JINR - CR) 1.1.2011-31.12.2011
03-5-1094 Измерение полных сечений реакции со слабосвязанными кластерными ядрами Projekty 2011 1.1.2011-31.12.2011


Impaktované časopisy
(3)
Rok   
Textový výpis

Cross-section studies of relativistic deuteron reactions on copper by activation method Svoboda O.; Suchopár M.; Wagner V.; Vrzalová J.; Chudoba P.; Kugler A.; Adam J.; Závorka L.; Baldin A.; Furman W.; Kadykov M.; Khushvaktov J.; Solnyshkin A.; Tsoupko-Sitnikov V.; Tyutyunnikov S. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B, 344, 63-69 2015