Česky
English
Výbor pro spolupráci ČR se Spojeným ústavem jaderných výzkumů Přihlášení
jméno titul instituce funkce ve výboru
Adam Jindřich promovaný fyzik CSc. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
Ambrožová Iva Ing. Ph.D. Ústav jaderné fyziky AV ČR
Angelov Borislav Mgr. Ph.D. Fyzikální ústav AV ČR
Babič Andrej Mgr. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT, SÚJV
Bártová Eva doc. RNDr. Ph.D. Biofyzikální ústav AV ČR člen
Bém Pavel RNDr. CSc. Ústav jaderné fyziky AV ČR
Benda Vladislav Ing. SÚJV
Benešová Petra PhDr. SÚJV
Bitta Jan RNDr. Ph.D. VŠB - Technická univerzita Ostrava
Bormotova Iryna Mgr. Filozoficko-přírodovědecká fakulta SU v Opavě, SÚJV
Bradnová Věra Ing.
Broulím Jan Ing. Ph.D. Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni
Burdík Čestmír prof. RNDr. DrSc. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT člen
Bureš Martin Mgr. Ph.D. Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT, SÚJV
Burjan Václav RNDr. CSc. Ústav jaderné fyziky AV ČR
Čampiš Daniel Přírodovědecká fakulta, Palackého univerzita v Olomouci, SÚJV
Čechák Tomáš prof. Ing. CSc. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT
Chlan Vojtěch RNDr. Ph.D. Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze
Chovanec Peter Ing. Ph.D. VŠB - Technická univerzita Ostrava
Chudoba Petr RNDr. Ing. Ph.D. Ústav jaderné fyziky AV ČR
Chudoba Vratislav Ing. Ph.D. Filozoficko-přírodovědecká fakulta SU v Opavě, SÚJV člen
Chvátil David Ing. Ústav jaderné fyziky AV ČR
Čížek Jakub doc. Mgr. Ph.D. Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze
Cortez André Ph.D. Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT
Čuba Václav doc. Ing. Ph.D. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT
Cvach Jaroslav Ing. CSc. Fyzikální ústav AV ČR
Davídková Marie Ing. CSc. Ústav jaderné fyziky AV ČR člen
Dobeš Jan Ing. CSc. Ústav jaderné fyziky AV ČR předseda
Dohnal Pavel Ing. SÚJV
Dokoupil Lukáš Mgr. Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci
Dragoun Otokar Ing. DrSc. Ústav jaderné fyziky AV ČR
Drápala Jaromír prof. Ing. CSc. VŠB - Technická univerzita Ostrava
Fajt Lukáš Mgr. Ph.D. Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT
Falk Martin doc. RNDr. Ph.D. Biofyzikální ústav AV ČR
Falková Iva RNDr. Ph.D. Biofyzikální ústav AV ČR
Finger Michael M.Sc. CSc. Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze
Finger Miroslav prof. Ing. DrSc. Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze
Foral Štěpán Ing. Ph.D. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
Forejtník Jan Ing. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
Gajdošíková Lenka Mgr. Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
Georgiadis Filippos Bc. Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
Granja Carlos doc. Ing. Ph.D. ADVACAM s.r.o.
Hedbávný Pavel RNDr. CSc. Česká vakuová společnost člen
Hladký Daniel Ing. VŠB - Technická univerzita Ostrava
Hladký Jan doc. RNDr. Ing. DrSc. Fyzikální ústav AV ČR
Hodák Rastislav Mgr. Ph.D. Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT
Holík Michal Ing. Ph.D. Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT
Hošek Jan doc. Ing. Ph.D. Fakulta strojní ČVUT
Hrabina Ondřej Mgr. Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
Jalůvková Pavlína Mgr. Filozoficko-přírodovědecká fakulta SU v Opavě
Jančík Petr doc. Ing. Ph.D. VŠB - Technická univerzita Ostrava, SÚJV člen
Janošec Jiří Ing. Ph.D. Technologické centrum AV ČR člen
Janout Zdeněk prof. Ing. CSc. Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT
Janů Zdeněk RNDr. CSc. Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze
Jirák Zdeněk RNDr. CSc. Fyzikální ústav AV ČR člen
Jiruš Marek Mgr. Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
John Jan prof. Ing. CSc. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT
Kákona Martin Ing. Ph.D. Ústav jaderné fyziky AV ČR
Katovský Karel doc. Ing. Ph.D. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně člen
Klusoň Jaroslav doc. Ing. CSc. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT
Kohout Pavel Mgr. Ph.D. Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci, SÚJV
Kohoutová Alena Mgr. Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci, SÚJV
Kotrlová Andrea RNDr. Ing. Ph.D. Slezská univerzita v Opavě
Kováčik Andrej PharmDr. Ph.D. Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové
Kovalík Alojz Ing. DrSc. Ústav jaderné fyziky AV ČR, SÚJV
Kozempel Ján doc. RNDr. Ph.D. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT
Kozubek Stanislav doc. RNDr. DrSc. Biofyzikální ústav AV ČR
Krakovský Ivan doc. RNDr. Ph.D. Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze
Král Dušan Ing. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
Krausová Ivana RNDr. Ústav jaderné fyziky AV ČR
Krbal Michal Ing. Ph.D. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
Kroha Václav Ing. CSc. Ústav jaderné fyziky AV ČR
Krupa Luboš M.Sc. Ph.D. Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT, SÚJV
Kučerák Ján Ing. Fakulta elektrotechnická ČVUT
Kučeráková Monika Ing. Ph.D. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT
Kugler Andrej RNDr. CSc. Ústav jaderné fyziky AV ČR
Kushpil Svetlana RNDr. CSc. Ústav jaderné fyziky AV ČR
Kushpil Vasilij RNDr. CSc. Ústav jaderné fyziky AV ČR
Kvasil Jan prof. RNDr. DrSc. Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze člen
Lednická Tatjana Ústav jaderné fyziky AV ČR, SÚJV
Lednický Richard promovaný fyzik DrSc. dr. h. c. Fyzikální ústav AV ČR, SÚJV
Leitner Rupert prof. RNDr. DrSc. předseda Výboru pro spolupráci ČR s CERN člen
Lešiga Daniel Ing. VŠB - Technická univerzita Ostrava
Lídl Václav PhDr. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR člen
Lindner Antonín Bc. Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
Liščuk Josef Ing. SÚJV
Lokajíček Miloš RNDr. CSc. Fyzikální ústav AV ČR
Lokajíček Tomáš Ing. CSc. Geologický ústav AV ČR
Lukáš Petr RNDr. CSc. Ústav jaderné fyziky AV ČR
Lužová Martina Ing. Ústav jaderné fyziky AV ČR
Machala Adam Ing. VŠB - Technická univerzita Ostrava
Machek Matěj Mgr. Ph.D. Geofyzikální ústav AV ČR
Machonin Jan Mgr. SÚJV
Majerle Mitja Mgr. Ph.D. Ústav jaderné fyziky AV ČR
Mamedov Fadahat Mgr. Ph.D. Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT, SÚJV
Marčišovský Michal Ing. Ph.D. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT
Mašláň Miroslav prof. RNDr. CSc. Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci člen
Matlocha Tomáš Ing. Ústav jaderné fyziky AV ČR
Mikula Pavol RNDr., DrSc. Ústav jaderné fyziky AV ČR
Motyka Oldřich Mgr. Ph.D. Centrum nanotechnologií VŠB - Technická univerzita Ostrava
Mrázek Jaromír Ing. Ph.D. Ústav jaderné fyziky AV ČR
Muzalevskii Ivan Mgr. Filozoficko-přírodovědecká fakulta SU v Opavě
Navrátil Ivo Bc. VŠB - Technická univerzita Ostrava
Niedobová Barbora Ing. VŠB - Technická univerzita Ostrava, SÚJV
Novák Jan Ing. Ph.D. Ústav jaderné fyziky AV ČR
Oancea Cristina M.Sc. Ph.D. ADVACAM s.r.o.
Opálka Lukáš PharmDr. Ph.D. Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Opíchal Antonín Mgr. Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci, SÚJV
Pavlíková Irena Ing. VŠB - Technická univerzita Ostrava, SÚJV
Pechoušek Jiří doc. RNDr. Ph.D. Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
Petružálek Matěj Mgr. Ph.D. Geologický ústav AV ČR
Piskoř Štěpán Ing. Ústav jaderné fyziky AV ČR
Ploc Ondřej Ing. Ph.D. Ústav jaderné fyziky AV ČR
Polák Ivo Ing. Fyzikální ústav AV ČR
Pospíšil Stanislav Ing. DrSc. člen Vědecké rady SÚJV člen
Praus Petr prof. Ing. Ph.D. VŠB - Technická univerzita Ostrava
Procházka Ivan RNDr. CSc. Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze
Pullmannová Petra Mgr. Ph.D. Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Rachač Marek Ing. Fakulta strojní ČVUT v Praze
Robenková Jitka Ing. VŠB - Technická univerzita Ostrava
Rod František Ing. Mgr. Ministerstvo financí ČR člen
Rössler Tomáš RNDr. Ph.D. Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
Rukhadze Ekaterina Mgr. Ph.D. Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT
Ryšavý Miloš RNDr. CSc. Ústav jaderné fyziky AV ČR
Ryukhtin Vasyl Ing. Ph.D. Ústav jaderné fyziky AV ČR
Šafařík Ivo prof. PhD., DSc. Biologické centrum AV ČR
Schlattauer Leo Mgr. Ph.D. Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci, SÚJV
Šimečková Eva Mgr. CSc. Ústav jaderné fyziky AV ČR
Siváček Ivan Mgr. Ph.D. Ústav jaderné fyziky AV ČR, SÚJV
Škoda Radek doc. Ing. Ph.D. Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni člen
Slavíčková Mária Mgr. Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT
Slunečka Miloš Ing. Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze
Slunečková Viera Ing. Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze
Smejkal Jaroslav Mgr. CSc. Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT
Smetana Adam Mgr. Ph.D. Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT
Smolek Karel Ing. Ph.D. Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT
Smolík Jan RNDr. Ph.D. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT
Solar Michael RNDr. CSc. Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT
Sopczak Andre doc. Dr. Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT
Špalek Antonín Ing. CSc. Ústav jaderné fyziky AV ČR
Šretrová Pavla Mgr. Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
Stanislav Jindřich Ústav jaderné fyziky AV ČR
Štefánik Milan Ing. Ph.D. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT
Štekl Ivan doc. Ing. CSc. Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT místopředseda
Štěpánková Helena prof. RNDr. CSc. Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze
Šťovíček Pavel prof. Ing. DrSc. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT
Štrbová Kristína Ing. VŠB - Technická univerzita Ostrava
Suchopár Martin Ing. Ph.D. Ústav jaderné fyziky AV ČR
Švehláková Hana Ing. Ph.D. VŠB - Technická univerzita Ostrava
Svitek Tomáš Mgr. Ph.D. Geologický ústav AV ČR
Svozilík Vladislav Ing. Ph.D. VŠB - Technická univerzita Ostrava, SÚJV
Svozilíková Krakovská Aneta Ing. Ph.D. VŠB - Technická univerzita Ostrava, SÚJV
Sýkora Rudolf Mgr. Ph.D. Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT
Taševský Marek Mgr. Ph.D. Fyzikální ústav AV ČR
Terasaki Jun Ph.D. Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT
Těšínská Emílie Mgr. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
Thinová Lenka RNDr. Ph.D. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT
Tichý Pavel Ing. Ph.D. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT, SÚJV
Tomášek Lukáš Ing. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT
Tomšejová Kateřina Ing. VŠB - Technická univerzita Ostrava
Třebický Ferdinand MUDr. Ústav radiační onkologie FN Na Bulovce
Turek Karel Ing. CSc. Ústav jaderné fyziky AV ČR
Tursunov Arman RNDr. Ph.D. DSc. Filozoficko-přírodovědecká fakulta SU v Opavě člen
Urban Ondřej Ing. Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni
Vacík Jiří promovaný fyzik CSc. Ústav jaderné fyziky AV ČR
Varmuža Jan Ing. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
Vávrová Kateřina prof. PharmDr. Ph.D. Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové
Vénos Drahoslav Mgr. CSc. Ústav jaderné fyziky AV ČR
Vodárek Vlastimil prof. Ing. CSc. VŠB - Technická univerzita Ostrava
Vondráček Vladimír Mgr. Protonové centrum s.r.o.
Vondrášek René Mgr. Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
Vorobel Vít Ing. Ph.D. Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze
Vrána Michal Ing. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
Vratislav Stanislav prof. Ing. CSc. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT člen
Vrzalová Jitka Ing. Ph.D. Ústav jaderné fyziky AV ČR, SÚJV
Vyšinka Marek RNDr. Ph.D. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR člen
Wagner Richard Mgr. Ústav jaderné fyziky AV ČR
Wagner Vladimír RNDr. CSc. Ústav jaderné fyziky AV ČR člen
Wilhelm Ivan prof. Ing. CSc. člen Vědecké rady SÚJV člen
Zalom Peter Mgr. Ph.D. Fyzikální ústav AV ČR
Zavadilová Alena Ing. Ph.D. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT
Zhigunov Alexander Mgr. Ph.D. Ústav makromolekulární chemie AV ČR
Znojil Miloslav prom. fyzik CSc. Ústav jaderné fyziky AV ČR