Česky
English
Výbor pro spolupráci ČR se Spojeným ústavem jaderných výzkumů Přihlášení
The study of complex organic substances at upgraded Small-Angle Scattering Facilities (YuMO, MolMet)

The study of complex organic substances at upgraded Small-Angle Scattering Facilities (YuMO, MolMet)

číslo
04-4-1121

trvání
1.1.2020 - 31.12.2020

řešitel
Zhigunov Alexander Ústav makromolekulární chemie AV ČR
Kuklin A.I. SÚJV