Česky
English
Výbor pro spolupráci ČR se Spojeným ústavem jaderných výzkumů Přihlášení
Studium složitých organických látek pomocí maloúhlového rozptylu neutronů a záření X

Studium složitých organických látek pomocí maloúhlového rozptylu neutronů a záření X

číslo
04-4-1069

trvání
1.1.2014 - 31.12.2014

řešitel
Zhigunov Alexander Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.
Kuklin A.I. SÚJV