Česky
English
Výbor pro spolupráci ČR se Spojeným ústavem jaderných výzkumů Přihlášení
Výbor Více...
HISTORIE SPOLUPRÁCE
Spojený ústav jaderných výzkumů (SÚJV) je mezinárodní organizací, která byla založena v 26. 03. 1956 12 zeměmi východní Evropy.
V roce 1947 skupina vedená I.V. Kurčatovem iniciovala vznik urychlovače nabitých částic (680 MeV synchrocyklotron). Bylo rozhodnuto, že bude postaven na břehu Volhy - přibližně 120 km severně od Moskvy. Urychlovač byl dokončen v roce 1949 a stal se základním zařízením Ústavu jaderných problémů (INP), v jehož čele stáli fyzikové M.G. Meščerjakov a V.P. Dželepov. Jako další vznikla v Dubně Elektrofyzikální laboratoř Akademie Věd SSSR (EFLAN) vedená V.I. Vekslerem.
V roce 1954 vzniká blízko Ženevy Evropská organizace pro jaderný výzkum (CERN), která sjednotila úsilí zemí západní Evropy při studiu základních vlastností mikrosvěta.
Jako odpověď na vznik CERN je zeměmi střední a východní Evropy založen SÚJV, jehož základem se staly ústavy INP a EFLAN v Dubně.
Mezi zakládajícími členy SÚJV byla i Československá republika. Československo vždy mělo v SÚJV významné postavení, o čemž svědčí také jmenování významných československých pracovníků do vedoucích funkcí. Zástupcem ředitele SÚJV se postupně stali prof. V. Votruba, prof. I. Úlehla, prof. Č. Šimáně a dr. M. Gmitro. Ve funkci zástupce vedoucího laboratoře působili prof. V. Petržílka, dr. J. Perneger a další.
Kontakt Více...
SPOJENÍ
Tramvaj 3, 10, 24 - zastávka Bulovka
Bus 201 - zastávka Vychovatelna
Bus 166 - zastávka Nemocnice Bulovka gynekologie

MAPA


Lidé Více...
Slunečka Miloš Ing.
Zázvorková Věra Ing.
Čížek Jakub doc. Mgr.Ph.D.
Čížek Jakub doc. Mgr.Ph.D.
Aktuálně Více...
MINISTR ŠKOLSTVÍ KE SPOLUPRÁCI ČR S SÚJV
Ministr školství ke spolupráci ČR s SÚJV
Dokumenty Více...
Dokumenty MŠMT ČR o SÚJV
Statut Výboru pro koordinaci spolupráce ČR s SÚJV (2014)
Žádost o vyslání na pracovní pobyt do SÚJV (2019)
Dokumenty ke studentskému programu
Program realizace diplomových a dizertačních prací v ČR (2014)
JEMS-7
Velvyslanec v SÚJV 2018
Foto 7
JCMM
JCMM3
MPO - SÚJV
Foto 3
INTEREST JINR
poster Wave 5
PhD. práce SÚJV
S.10
Granty Více...
Indirect monitoring of dark currents exploiting advanced photonics detectors
Indirect monitoring of dark currents exploiting advanced photonics detectors
Publikace Více...
Search for neutral MSSM Higgs bosons decaying into a pair of bottom quarks
A search for neutral Higgs bosons decaying into a b (b) over bar quark pair and produced in association with at least one additional b quark is presented. This signature is sensitive to the Higgs sector of the minimal supersymmetric standard model (MSSM)