Česky
English
Výbor pro spolupráci ČR se Spojeným ústavem jaderných výzkumů Přihlášení
Výbor Více...
VÝBOR
Výbor pro spolupráci České republiky se Spojeným ústavem jaderných výzkumů je odborným poradním orgánem ministra školství, mládeže a tělovýchovy. Gestorem členství ČR v mezinárodní organizaci výzkumu a vývoje SÚJV je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.


Členové Výboru(abecedně):

doc. RNDr. Bártová Eva, Ph.D., DSc. (BFÚ AV ČR)
prof. RNDr. Burdík Čestmír, DrSc. (FJFI ČVUT v Praze)
Ing. Davídková Marie, CSc. (ÚJF AV ČR)
Ing. Dobeš Jan, CSc. (ÚJF AV ČR, předseda Výboru pro spolupráci ČR s SÚJV)
RNDr. Hedbávný Pavel, CSc. (Česká vakuová společnost)
Ing. Chudoba Vratislav, Ph.D. (vedoucí skupiny českých pracovníků v SÚJV)
doc. Ing. Jančík Petr, Ph.D. (FMT VŠB-TUO)
Ing. Janošec Jiří, Ph.D. (TC AV ČR)
RNDr. Jirák Zdeněk, CSc. (FZÚ AV ČR)
doc. Ing. Katovský Karel, Ph.D. (FEKT VUT v Brně)
prof. RNDr. Kvasil Jan, DrSc. (MFF UK)
prof. RNDr. Leitner Rupert, DrSc. (MFF UK, předseda Výboru pro spolupráci ČR s CERN)
PhDr. Lídl Václav (MPO ČR)
prof. RNDr. Mašláň Miroslav, CSc. (PřF UP v Olomouci)
Ing. Pospíšil Stanislav, DrSc. (ÚTEF ČVUT, člen Vědecké rady SÚJV)
Bc. Prášil Jan, M.A., LL.M. (MPO ČR)
Ing. Mgr. Rod František (MF ČR)
prof. Ing. Vratislav Stanislav, CSc. (FJFI ČVUT v Praze)
doc. Ing. Škoda Radek, Ph.D. (FEL ZČU v Plzni)
doc. Ing. Štekl Ivan, CSc. (ÚTEF ČVUT, místopředseda Výboru pro spolupráci ČR s SÚJV)
RNDr. Tursunov Arman, Ph.D. (FPF SLU v Opavě)
RNDr. Vyšinka Marek,Ph.D.(zplmomocněný představitel vlády ČR v SÚJV)
RNDr. Wagner Vladimír, CSc. (ÚJF AV ČR)
prof. Ing. Wilhelm Ivan, CSc. (člen Vědecké rady SÚJV)

Kontakt Více...
ADRESA
Výbor pro spolupráci ČR s SÚJV
sekretariát
ÚJF AV ČR, v. v. i.
Na Truhlářce 39/64
180 00 Praha
Česká republika

Tel.: +420 266 177 235
E-mail: dubna@ujf.cas.cz
Lidé Více...
Opíchal Antonín Mgr.
Varmuža Jan Ing.
Bukový Michal
Hrabina Ondřej Mgr.
Aktuálně Více...
Velvyslanec ČR v RF navštívil SÚJV
Velvyslanectví Slovenska, Polska a Česka blahopřála SÚJV u příležitosti 65. výročí jeho vzniku

Video: na jubilejním 130. zasedání Vědecké rady SÚJV

SÚJV navštívili velvyslanci ČR, Polska a Slovenska


Česká televize - Události 27. září 2021 (čas
Dokumenty Více...
Dokumenty ke studentskému programu
Program realizace diplomových a dizertačních prací v ČR (2014)
České dokumenty související s členstvím
Příloha č. 2 k usnesení vlády ČR ze dne 02. 05. 2013 č. 317
Granty, Projekty
Výzva Granty 2017
Zápisy jednání Výboru 2013
České dny v SÚJV 2016
Dny CR v SUJV fotografie + vystava postovnich znamek
Návštěva na velvyslanectví v Moskve
Visit at the Czech Embassy in Moscow 6
Visit at the Czech Embassy in Moscow 3
Velvyslanec v SÚJV 2018
Foto 2
Velvyslanec ČR v SÚJV 2019
Foto 5
INTEREST JINR
poster Wave 5
Granty Více...
Development of High-Energy p-Be White Neutron Field for Irradiation Experiments
Development of High-Energy p-Be White Neutron Field for Irradiation Experiments
Publikace Více...
Spin alignment measurements of the K*(0)(892) and phi(1020) vector mesons in heavy ion collisions at root S-NN=200 GeV
We present the first spin alignment measurements for the K*(0)(892) and phi(1020) vector mesons produced at midrapidity with transverse momenta up to 5 GeV/c at root s(NN) = 200 GeV at RHIC. The diagonal spin-density matrix elements with respect to the re